English Arabic Persian
 
  • اخبار

صدور مجوز موسسه تک منظوره فرهنگی و هنری در استان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در نظر دارد نسبت به صدور مجوز تعدادی موسسه تک منظوره فرهنگی و هنری به افراد واجد شرایط در سطح استان اقدام نماید.


  به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ، این اداره کل در نظر دارد نسبت به صدور مجوز تعدادی موسسه تک منظوره فرهنگی و هنری در18 رشته مختلف  به افراد واجد شرایط در سطح استان اقدام نماید.

    لذا از کلیه متقاضیان و علاقه مندان واجد صلاحیت دعوت می شود جهت اطلاعات بیشتر و تکمیل پرونده و یا تکمیل مدارک ویژه متقاضیانی که قبلا درخواست خود را ارایه نموده اند.  به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان  (کارشناس موسسات فرهنگی و هنری تک منظوره سرکار خانم ممبینی - 2227110) و یا ادارات شهرستانهای تابعه مراجعه نمایند. در ضمن سهمیه شهرستان های تابعه به شرح ذیل اعلام می گردد:

شهرستان بویراحمد: 9 موسسه

شهرستان کهگیلویه: 8 موسسه

شهرستان گچساران: 7 موسسه

شهرستان بهمئی: 3 موسسه

شهرستان دنا: 2 موسسه
 

۱ تیر ۱۳۹۰ ۱۳:۵۲