انجمن اهل قلم استان کهگیلویه وبویراحمد

                             انجمن اهل قلم استان کهگیلویه وبویراحمد

جناب اقای دمساز

 

رئیس انجمن

جناب اقای اله بخش اذرپیوند

 

نائب رئیس انجمن

جناب اقای سیف اله مجاهد

 

خزانه دار

سرکارخانم توفیقیان

 

سخنگوی انجمن

جناب اقای مسعود مصلحی

 

روابط عمومی انجمن

جناب اقای علی صداقت

 

بازرس انجمن

جناب اقای جمشید عزیزی

 

عضواجرائی