جدول اوقات شرعی یاسوج

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
سه شنبه۱ فروردین ۱۳۹۱۰۴ : ۴۶ : ۲۸۰۶ : ۰۶ : ۴۶۱۲ : ۱۰ : ۵۴۱۸ : ۱۵ : ۲۹۱۸ : ۳۱ : ۳۸۰۰ : ۰۰ : ۱۹
چهارشنبه۲ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۴۵ : ۱۰۰۷ : ۰۵ : ۳۲۱۳ : ۱۰ : ۳۶۱۹ : ۱۶ : ۰۸۱۹ : ۳۲ : ۱۶۰۰ : ۲۹ : ۵۹
پنج شنبه۳ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۴۳ : ۵۱۰۷ : ۰۴ : ۱۸۱۳ : ۱۰ : ۱۸۱۹ : ۱۶ : ۴۶۱۹ : ۳۲ : ۵۵۰۰ : ۲۹ : ۳۹
جمعه۴ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۴۲ : ۳۲۰۷ : ۰۳ : ۰۴۱۳ : ۱۰ : ۰۰۱۹ : ۱۷ : ۲۴۱۹ : ۳۳ : ۳۳۰۰ : ۲۹ : ۱۸
شنبه۵ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۴۱ : ۱۳۰۷ : ۰۱ : ۵۰۱۳ : ۰۹ : ۴۲۱۹ : ۱۸ : ۰۲۱۹ : ۳۴ : ۱۲۰۰ : ۲۸ : ۵۷
یکشنبه۶ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۳۹ : ۵۳۰۷ : ۰۰ : ۳۶۱۳ : ۰۹ : ۲۳۱۹ : ۱۸ : ۴۰۱۹ : ۳۴ : ۵۰۰۰ : ۲۸ : ۳۶
دوشنبه۷ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۳۸ : ۳۳۰۶ : ۵۹ : ۲۱۱۳ : ۰۹ : ۰۵۱۹ : ۱۹ : ۱۸۱۹ : ۳۵ : ۲۹۰۰ : ۲۸ : ۱۵
سه شنبه۸ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۳۷ : ۱۲۰۶ : ۵۸ : ۰۷۱۳ : ۰۸ : ۴۷۱۹ : ۱۹ : ۵۶۱۹ : ۳۶ : ۰۷۰۰ : ۲۷ : ۵۴
چهارشنبه۹ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۳۵ : ۵۲۰۶ : ۵۶ : ۵۳۱۳ : ۰۸ : ۲۹۱۹ : ۲۰ : ۳۳۱۹ : ۳۶ : ۴۶۰۰ : ۲۷ : ۳۲
پنج شنبه۱۰ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۳۴ : ۳۱۰۶ : ۵۵ : ۴۰۱۳ : ۰۸ : ۱۱۱۹ : ۲۱ : ۱۱۱۹ : ۳۷ : ۲۴۰۰ : ۲۷ : ۱۰
جمعه۱۱ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۳۳ : ۱۰۰۶ : ۵۴ : ۲۶۱۳ : ۰۷ : ۵۳۱۹ : ۲۱ : ۴۹۱۹ : ۳۸ : ۰۳۰۰ : ۲۶ : ۴۹
شنبه۱۲ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۳۱ : ۴۹۰۶ : ۵۳ : ۱۲۱۳ : ۰۷ : ۳۵۱۹ : ۲۲ : ۲۶۱۹ : ۳۸ : ۴۱۰۰ : ۲۶ : ۲۷
یکشنبه۱۳ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۳۰ : ۲۸۰۶ : ۵۱ : ۵۹۱۳ : ۰۷ : ۱۷۱۹ : ۲۳ : ۰۴۱۹ : ۳۹ : ۲۰۰۰ : ۲۶ : ۰۵
دوشنبه۱۴ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۲۹ : ۰۶۰۶ : ۵۰ : ۴۶۱۳ : ۰۷ : ۰۰۱۹ : ۲۳ : ۴۲۱۹ : ۳۹ : ۵۹۰۰ : ۲۵ : ۴۳
سه شنبه۱۵ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۲۷ : ۴۵۰۶ : ۴۹ : ۳۳۱۳ : ۰۶ : ۴۲۱۹ : ۲۴ : ۱۹۱۹ : ۴۰ : ۳۸۰۰ : ۲۵ : ۲۱
چهارشنبه۱۶ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۲۶ : ۲۴۰۶ : ۴۸ : ۲۱۱۳ : ۰۶ : ۲۵۱۹ : ۲۴ : ۵۷۱۹ : ۴۱ : ۱۶۰۰ : ۲۴ : ۵۹
پنج شنبه۱۷ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۲۵ : ۰۲۰۶ : ۴۷ : ۰۹۱۳ : ۰۶ : ۰۷۱۹ : ۲۵ : ۳۵۱۹ : ۴۱ : ۵۵۰۰ : ۲۴ : ۳۸
جمعه۱۸ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۲۳ : ۴۱۰۶ : ۴۵ : ۵۷۱۳ : ۰۵ : ۵۰۱۹ : ۲۶ : ۱۳۱۹ : ۴۲ : ۳۴۰۰ : ۲۴ : ۱۶
شنبه۱۹ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۲۲ : ۱۹۰۶ : ۴۴ : ۴۶۱۳ : ۰۵ : ۳۴۱۹ : ۲۶ : ۵۱۱۹ : ۴۳ : ۱۴۰۰ : ۲۳ : ۵۴
یکشنبه۲۰ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۲۰ : ۵۸۰۶ : ۴۳ : ۳۵۱۳ : ۰۵ : ۱۷۱۹ : ۲۷ : ۲۹۱۹ : ۴۳ : ۵۳۰۰ : ۲۳ : ۳۳
دوشنبه۲۱ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۱۹ : ۳۷۰۶ : ۴۲ : ۲۴۱۳ : ۰۵ : ۰۱۱۹ : ۲۸ : ۰۷۱۹ : ۴۴ : ۳۲۰۰ : ۲۳ : ۱۱
سه شنبه۲۲ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۱۸ : ۱۶۰۶ : ۴۱ : ۱۴۱۳ : ۰۴ : ۴۵۱۹ : ۲۸ : ۴۵۱۹ : ۴۵ : ۱۲۰۰ : ۲۲ : ۵۰
چهارشنبه۲۳ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۱۶ : ۵۵۰۶ : ۴۰ : ۰۴۱۳ : ۰۴ : ۲۹۱۹ : ۲۹ : ۲۳۱۹ : ۴۵ : ۵۲۰۰ : ۲۲ : ۲۹
پنج شنبه۲۴ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۱۵ : ۳۵۰۶ : ۳۸ : ۵۵۱۳ : ۰۴ : ۱۴۱۹ : ۳۰ : ۰۱۱۹ : ۴۶ : ۳۱۰۰ : ۲۲ : ۰۷
جمعه۲۵ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۱۴ : ۱۴۰۶ : ۳۷ : ۴۷۱۳ : ۰۳ : ۵۹۱۹ : ۳۰ : ۳۹۱۹ : ۴۷ : ۱۱۰۰ : ۲۱ : ۴۶
شنبه۲۶ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۱۲ : ۵۴۰۶ : ۳۶ : ۳۹۱۳ : ۰۳ : ۴۴۱۹ : ۳۱ : ۱۸۱۹ : ۴۷ : ۵۱۰۰ : ۲۱ : ۲۶
یکشنبه۲۷ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۱۱ : ۳۴۰۶ : ۳۵ : ۳۱۱۳ : ۰۳ : ۳۰۱۹ : ۳۱ : ۵۶۱۹ : ۴۸ : ۳۲۰۰ : ۲۱ : ۰۵
دوشنبه۲۸ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۱۰ : ۱۵۰۶ : ۳۴ : ۲۴۱۳ : ۰۳ : ۱۶۱۹ : ۳۲ : ۳۵۱۹ : ۴۹ : ۱۲۰۰ : ۲۰ : ۴۵
سه شنبه۲۹ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۰۸ : ۵۶۰۶ : ۳۳ : ۱۸۱۳ : ۰۳ : ۰۲۱۹ : ۳۳ : ۱۴۱۹ : ۴۹ : ۵۳۰۰ : ۲۰ : ۲۵
چهارشنبه۳۰ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۰۷ : ۳۷۰۶ : ۳۲ : ۱۳۱۳ : ۰۲ : ۴۹۱۹ : ۳۳ : ۵۳۱۹ : ۵۰ : ۳۳۰۰ : ۲۰ : ۰۶
پنج شنبه۳۱ فروردین ۱۳۹۱۰۵ : ۰۶ : ۱۹۰۶ : ۳۱ : ۰۸۱۳ : ۰۲ : ۳۶۱۹ : ۳۴ : ۳۲۱۹ : ۵۱ : ۱۴۰۰ : ۱۹ : ۴۶
جمعه۱ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۵ : ۰۵ : ۰۱۰۶ : ۳۰ : ۰۴۱۳ : ۰۲ : ۲۳۱۹ : ۳۵ : ۱۱۱۹ : ۵۱ : ۵۵۰۰ : ۱۹ : ۲۷
شنبه۲ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۵ : ۰۳ : ۴۴۰۶ : ۲۹ : ۰۱۱۳ : ۰۲ : ۱۱۱۹ : ۳۵ : ۵۰۱۹ : ۵۲ : ۳۶۰۰ : ۱۹ : ۰۸
یکشنبه۳ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۵ : ۰۲ : ۲۷۰۶ : ۲۷ : ۵۸۱۳ : ۰۲ : ۰۰۱۹ : ۳۶ : ۲۹۱۹ : ۵۳ : ۱۸۰۰ : ۱۸ : ۵۰
دوشنبه۴ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۵ : ۰۱ : ۱۱۰۶ : ۲۶ : ۵۷۱۳ : ۰۱ : ۴۹۱۹ : ۳۷ : ۰۹۱۹ : ۵۳ : ۵۹۰۰ : ۱۸ : ۳۲
سه شنبه۵ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۵۹ : ۵۶۰۶ : ۲۵ : ۵۶۱۳ : ۰۱ : ۳۸۱۹ : ۳۷ : ۴۸۱۹ : ۵۴ : ۴۱۰۰ : ۱۸ : ۱۴
چهارشنبه۶ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۵۸ : ۴۱۰۶ : ۲۴ : ۵۶۱۳ : ۰۱ : ۲۸۱۹ : ۳۸ : ۲۸۱۹ : ۵۵ : ۲۳۰۰ : ۱۷ : ۵۷
پنج شنبه۷ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۵۷ : ۲۷۰۶ : ۲۳ : ۵۷۱۳ : ۰۱ : ۱۹۱۹ : ۳۹ : ۰۷۱۹ : ۵۶ : ۰۴۰۰ : ۱۷ : ۴۰
جمعه۸ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۵۶ : ۱۳۰۶ : ۲۲ : ۵۹۱۳ : ۰۱ : ۰۹۱۹ : ۳۹ : ۴۷۱۹ : ۵۶ : ۴۶۰۰ : ۱۷ : ۲۴
شنبه۹ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۵۵ : ۰۱۰۶ : ۲۲ : ۰۱۱۳ : ۰۱ : ۰۱۱۹ : ۴۰ : ۲۷۱۹ : ۵۷ : ۲۸۰۰ : ۱۷ : ۰۸
یکشنبه۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۵۳ : ۴۹۰۶ : ۲۱ : ۰۵۱۳ : ۰۰ : ۵۳۱۹ : ۴۱ : ۰۷۱۹ : ۵۸ : ۱۱۰۰ : ۱۶ : ۵۲
دوشنبه۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۵۲ : ۳۸۰۶ : ۲۰ : ۱۰۱۳ : ۰۰ : ۴۵۱۹ : ۴۱ : ۴۷۱۹ : ۵۸ : ۵۳۰۰ : ۱۶ : ۳۷
سه شنبه۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۵۱ : ۲۷۰۶ : ۱۹ : ۱۵۱۳ : ۰۰ : ۳۸۱۹ : ۴۲ : ۲۷۱۹ : ۵۹ : ۳۵۰۰ : ۱۶ : ۲۲
چهارشنبه۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۵۰ : ۱۸۰۶ : ۱۸ : ۲۲۱۳ : ۰۰ : ۳۲۱۹ : ۴۳ : ۰۷۲۰ : ۰۰ : ۱۸۰۰ : ۱۶ : ۰۸
پنج شنبه۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۴۹ : ۱۰۰۶ : ۱۷ : ۳۰۱۳ : ۰۰ : ۲۶۱۹ : ۴۳ : ۴۷۲۰ : ۰۱ : ۰۰۰۰ : ۱۵ : ۵۴
جمعه۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۴۸ : ۰۲۰۶ : ۱۶ : ۳۹۱۳ : ۰۰ : ۲۰۱۹ : ۴۴ : ۲۷۲۰ : ۰۱ : ۴۲۰۰ : ۱۵ : ۴۱
شنبه۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۴۶ : ۵۶۰۶ : ۱۵ : ۴۹۱۳ : ۰۰ : ۱۶۱۹ : ۴۵ : ۰۸۲۰ : ۰۲ : ۲۵۰۰ : ۱۵ : ۲۹
یکشنبه۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۴۵ : ۵۰۰۶ : ۱۵ : ۰۰۱۳ : ۰۰ : ۱۱۱۹ : ۴۵ : ۴۸۲۰ : ۰۳ : ۰۷۰۰ : ۱۵ : ۱۷
دوشنبه۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۴۴ : ۴۶۰۶ : ۱۴ : ۱۲۱۳ : ۰۰ : ۰۸۱۹ : ۴۶ : ۲۸۲۰ : ۰۳ : ۵۰۰۰ : ۱۵ : ۰۵
سه شنبه۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۴۳ : ۴۳۰۶ : ۱۳ : ۲۵۱۳ : ۰۰ : ۰۵۱۹ : ۴۷ : ۰۸۲۰ : ۰۴ : ۳۲۰۰ : ۱۴ : ۵۴
چهارشنبه۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۴۲ : ۴۱۰۶ : ۱۲ : ۴۰۱۳ : ۰۰ : ۰۲۱۹ : ۴۷ : ۴۸۲۰ : ۰۵ : ۱۵۰۰ : ۱۴ : ۴۴
پنج شنبه۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۴۱ : ۴۰۰۶ : ۱۱ : ۵۶۱۳ : ۰۰ : ۰۰۱۹ : ۴۸ : ۲۸۲۰ : ۰۵ : ۵۷۰۰ : ۱۴ : ۳۴
جمعه۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۴۰ : ۴۰۰۶ : ۱۱ : ۱۳۱۲ : ۵۹ : ۵۹۱۹ : ۴۹ : ۰۸۲۰ : ۰۶ : ۳۹۰۰ : ۱۴ : ۲۵
شنبه۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۳۹ : ۴۲۰۶ : ۱۰ : ۳۱۱۲ : ۵۹ : ۵۸۱۹ : ۴۹ : ۴۸۲۰ : ۰۷ : ۲۱۰۰ : ۱۴ : ۱۶
یکشنبه۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۳۸ : ۴۵۰۶ : ۰۹ : ۵۰۱۲ : ۵۹ : ۵۸۱۹ : ۵۰ : ۲۷۲۰ : ۰۸ : ۰۳۰۰ : ۱۴ : ۰۸
دوشنبه۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۳۷ : ۴۹۰۶ : ۰۹ : ۱۱۱۲ : ۵۹ : ۵۸۱۹ : ۵۱ : ۰۷۲۰ : ۰۸ : ۴۵۰۰ : ۱۴ : ۰۱
سه شنبه۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۳۶ : ۵۵۰۶ : ۰۸ : ۳۳۱۲ : ۵۹ : ۵۹۱۹ : ۵۱ : ۴۶۲۰ : ۰۹ : ۲۷۰۰ : ۱۳ : ۵۴
چهارشنبه۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۳۶ : ۰۲۰۶ : ۰۷ : ۵۷۱۳ : ۰۰ : ۰۰۱۹ : ۵۲ : ۲۵۲۰ : ۱۰ : ۰۸۰۰ : ۱۳ : ۴۷
پنج شنبه۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۳۵ : ۱۰۰۶ : ۰۷ : ۲۱۱۳ : ۰۰ : ۰۲۱۹ : ۵۳ : ۰۴۲۰ : ۱۰ : ۴۹۰۰ : ۱۳ : ۴۲
جمعه۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۳۴ : ۲۰۰۶ : ۰۶ : ۴۷۱۳ : ۰۰ : ۰۵۱۹ : ۵۳ : ۴۳۲۰ : ۱۱ : ۳۰۰۰ : ۱۳ : ۳۷
شنبه۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۳۳ : ۳۲۰۶ : ۰۶ : ۱۵۱۳ : ۰۰ : ۰۸۱۹ : ۵۴ : ۲۱۲۰ : ۱۲ : ۱۱۰۰ : ۱۳ : ۳۳
یکشنبه۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱۰۴ : ۳۲ : ۴۵۰۶ : ۰۵ : ۴۴۱۳ : ۰۰ : ۱۲۱۹ : ۵۴ : ۵۹۲۰ : ۱۲ : ۵۱۰۰ : ۱۳ : ۲۹
دوشنبه۱ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۳۲ : ۰۰۰۶ : ۰۵ : ۱۴۱۳ : ۰۰ : ۱۶۱۹ : ۵۵ : ۳۷۲۰ : ۱۳ : ۳۱۰۰ : ۱۳ : ۲۶
سه شنبه۲ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۳۱ : ۱۶۰۶ : ۰۴ : ۴۵۱۳ : ۰۰ : ۲۰۱۹ : ۵۶ : ۱۴۲۰ : ۱۴ : ۱۰۰۰ : ۱۳ : ۲۴
چهارشنبه۳ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۳۰ : ۳۴۰۶ : ۰۴ : ۱۸۱۳ : ۰۰ : ۲۶۱۹ : ۵۶ : ۵۱۲۰ : ۱۴ : ۴۹۰۰ : ۱۳ : ۲۲
پنج شنبه۴ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۹ : ۵۳۰۶ : ۰۳ : ۵۳۱۳ : ۰۰ : ۳۱۱۹ : ۵۷ : ۲۸۲۰ : ۱۵ : ۲۸۰۰ : ۱۳ : ۲۱
جمعه۵ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۹ : ۱۴۰۶ : ۰۳ : ۲۸۱۳ : ۰۰ : ۳۸۱۹ : ۵۸ : ۰۴۲۰ : ۱۶ : ۰۶۰۰ : ۱۳ : ۲۰
شنبه۶ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۸ : ۳۷۰۶ : ۰۳ : ۰۶۱۳ : ۰۰ : ۴۴۱۹ : ۵۸ : ۴۰۲۰ : ۱۶ : ۴۴۰۰ : ۱۳ : ۲۱
یکشنبه۷ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۸ : ۰۲۰۶ : ۰۲ : ۴۴۱۳ : ۰۰ : ۵۲۱۹ : ۵۹ : ۱۵۲۰ : ۱۷ : ۲۱۰۰ : ۱۳ : ۲۲
دوشنبه۸ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۷ : ۲۹۰۶ : ۰۲ : ۲۴۱۳ : ۰۰ : ۵۹۱۹ : ۵۹ : ۵۰۲۰ : ۱۷ : ۵۷۰۰ : ۱۳ : ۲۳
سه شنبه۹ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۶ : ۵۷۰۶ : ۰۲ : ۰۶۱۳ : ۰۱ : ۰۷۲۰ : ۰۰ : ۲۴۲۰ : ۱۸ : ۳۳۰۰ : ۱۳ : ۲۵
چهارشنبه۱۰ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۶ : ۲۷۰۶ : ۰۱ : ۴۹۱۳ : ۰۱ : ۱۶۲۰ : ۰۰ : ۵۷۲۰ : ۱۹ : ۰۸۰۰ : ۱۳ : ۲۸
پنج شنبه۱۱ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۵ : ۵۹۰۶ : ۰۱ : ۳۳۱۳ : ۰۱ : ۲۵۲۰ : ۰۱ : ۳۰۲۰ : ۱۹ : ۴۳۰۰ : ۱۳ : ۳۱
جمعه۱۲ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۵ : ۳۳۰۶ : ۰۱ : ۱۹۱۳ : ۰۱ : ۳۴۲۰ : ۰۲ : ۰۲۲۰ : ۲۰ : ۱۷۰۰ : ۱۳ : ۳۵
شنبه۱۳ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۵ : ۰۹۰۶ : ۰۱ : ۰۷۱۳ : ۰۱ : ۴۴۲۰ : ۰۲ : ۳۳۲۰ : ۲۰ : ۴۹۰۰ : ۱۳ : ۴۰
یکشنبه۱۴ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۴ : ۴۷۰۶ : ۰۰ : ۵۵۱۳ : ۰۱ : ۵۴۲۰ : ۰۳ : ۰۴۲۰ : ۲۱ : ۲۲۰۰ : ۱۳ : ۴۵
دوشنبه۱۵ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۴ : ۲۶۰۶ : ۰۰ : ۴۶۱۳ : ۰۲ : ۰۴۲۰ : ۰۳ : ۳۴۲۰ : ۲۱ : ۵۳۰۰ : ۱۳ : ۵۱
سه شنبه۱۶ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۴ : ۰۸۰۶ : ۰۰ : ۳۷۱۳ : ۰۲ : ۱۵۲۰ : ۰۴ : ۰۳۲۰ : ۲۲ : ۲۳۰۰ : ۱۳ : ۵۷
چهارشنبه۱۷ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۳ : ۵۱۰۶ : ۰۰ : ۳۰۱۳ : ۰۲ : ۲۶۲۰ : ۰۴ : ۳۲۲۰ : ۲۲ : ۵۳۰۰ : ۱۴ : ۰۴
پنج شنبه۱۸ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۳ : ۳۷۰۶ : ۰۰ : ۲۵۱۳ : ۰۲ : ۳۷۲۰ : ۰۴ : ۵۹۲۰ : ۲۳ : ۲۲۰۰ : ۱۴ : ۱۲
جمعه۱۹ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۳ : ۲۵۰۶ : ۰۰ : ۲۱۱۳ : ۰۲ : ۴۹۲۰ : ۰۵ : ۲۶۲۰ : ۲۳ : ۴۹۰۰ : ۱۴ : ۲۰
شنبه۲۰ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۳ : ۱۴۰۶ : ۰۰ : ۱۸۱۳ : ۰۳ : ۰۱۲۰ : ۰۵ : ۵۱۲۰ : ۲۴ : ۱۶۰۰ : ۱۴ : ۲۸
یکشنبه۲۱ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۳ : ۰۶۰۶ : ۰۰ : ۱۷۱۳ : ۰۳ : ۱۳۲۰ : ۰۶ : ۱۶۲۰ : ۲۴ : ۴۲۰۰ : ۱۴ : ۳۷
دوشنبه۲۲ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۲ : ۵۹۰۶ : ۰۰ : ۱۷۱۳ : ۰۳ : ۲۵۲۰ : ۰۶ : ۴۰۲۰ : ۲۵ : ۰۶۰۰ : ۱۴ : ۴۷
سه شنبه۲۳ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۲ : ۵۵۰۶ : ۰۰ : ۱۹۱۳ : ۰۳ : ۳۸۲۰ : ۰۷ : ۰۲۲۰ : ۲۵ : ۲۹۰۰ : ۱۴ : ۵۷
چهارشنبه۲۴ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۲ : ۵۲۰۶ : ۰۰ : ۲۱۱۳ : ۰۳ : ۵۰۲۰ : ۰۷ : ۲۴۲۰ : ۲۵ : ۵۲۰۰ : ۱۵ : ۰۸
پنج شنبه۲۵ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۲ : ۵۲۰۶ : ۰۰ : ۲۶۱۳ : ۰۴ : ۰۳۲۰ : ۰۷ : ۴۵۲۰ : ۲۶ : ۱۳۰۰ : ۱۵ : ۱۹
جمعه۲۶ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۲ : ۵۳۰۶ : ۰۰ : ۳۱۱۳ : ۰۴ : ۱۶۲۰ : ۰۸ : ۰۴۲۰ : ۲۶ : ۳۳۰۰ : ۱۵ : ۳۰
شنبه۲۷ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۲ : ۵۶۰۶ : ۰۰ : ۳۸۱۳ : ۰۴ : ۲۹۲۰ : ۰۸ : ۲۲۲۰ : ۲۶ : ۵۲۰۰ : ۱۵ : ۴۲
یکشنبه۲۸ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۳ : ۰۲۰۶ : ۰۰ : ۴۶۱۳ : ۰۴ : ۴۲۲۰ : ۰۸ : ۳۹۲۰ : ۲۷ : ۰۹۰۰ : ۱۵ : ۵۴
دوشنبه۲۹ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۳ : ۰۹۰۶ : ۰۰ : ۵۶۱۳ : ۰۴ : ۵۵۲۰ : ۰۸ : ۵۵۲۰ : ۲۷ : ۲۵۰۰ : ۱۶ : ۰۶
سه شنبه۳۰ خرداد ۱۳۹۱۰۴ : ۲۳ : ۱۸۰۶ : ۰۱ : ۰۶۱۳ : ۰۵ : ۰۸۲۰ : ۰۹ : ۱۰۲۰ : ۲۷ : ۴۰۰۰ : ۱۶ : ۱۹