روز هنر انقلاب اسلامی
بیستم فروریدن سالروز شهادت سید مرتضی آوینی و روز هنر انقلاب اسلامی گرامی باد