صفحه اصلیفراخوان دومین آیین انتخاب کتاب سال استان کهگیلویه و بویراحمد

فراخوان دومین آیین انتخاب کتاب سال استان کهگیلویه و بویراحمد


اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد با همکاری انجمن اهل قلم استان ، در راستای ارج نهادن به تلاش و کوشش نویسندگان ، پژوهشگران ، مترجمان ، مصححان ، مصنفان و پدیدآورندگان آثار مکتوب ،دومین  « آیین انتخاب کتاب سال استان کهگیلویه و بویراحمد » را در آبان ماه 1393 برگزار می نماید . از همه ی پدیدآورندگان آثار دعوت می گردد براساس شرایط زیر آثار خود را به دبیرخانه ارسال نمایند :


موضوعات :
 -1
فرهنگی

2 - علمی

3- تربیتی

4- سیاسی و اجتماعی

5- سایر موضوعات


شرایط آثار ارسالی :

الف : هر گونه آثاری در زمینه های مختلف که از تاریخ 1/1/92 تا 30/7 /1393 درباره ی استان کهگیلویه و بویراحمد از سوی نویسندگان و پژوهشگران داخلی و خارجی به رسته تحریر درآمده و چاپ گردیده اند .

ب : ارسال 3 نسخه  از هر عنوان اثر به دبیرخانه ( آیین انتخاب کتاب سال استان کهگیلویه و بویراحمد (

ج- آثاری که در نخستین آیین شرکت داده شده است پذیرش نخواهد شد. 

 

شرایط نویسندگان :

الف : همه نویسندگان و محققان داخلی و خارجی که آثاری را درباره استان کهگیلویه و بویراحمد به چاپ رسانده اند.

ب : نویسندگان بومی استان که آثاری را در هر زمینه ای به رشته تحریر درآورده و چاپ کرده اند .

ج : نویسندگان غیر بومی که در زمان خدمت خود در استان کهگیلویه و بویراحمد آثاری را نوشته و به چاپ رسانیده اند .


گاه شمار :

1- مهلت ارسال آثار تا تاریخ 30/7/1393

2- بررسی و داوری از 1/8/93 تا 20/8/93

- 3آیین پایانی و معرفی آثار برگزیده : 29/8/93 همزمان با بیست و دومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران

 


آدرس دبیرخانه : یاسوج میدان معلم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد ، طبقه سوم- واحد چاپ و نشر- برای اطلاع بیشتر می توانید با شماره تلفن  09389915927 (آقای بایگانی) تماس حاصل نمائید .