اخبار

همزمان به هفته روابط عمومی:

تجلیل از مدیر و کارکنان روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد

تجلیل از مدیر و کارکنان روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد از مدیر و کارکنان روابط این اداره کل تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد، محمدعلی پیرسبزی با بیان اینکه نقش برجسته روابط عمومی در هر سازمان به عنوان آینه ای تمام نما در دریافت و انعکاس رویدادها و واقعیتی انکار ناپذیر است افزود: در عصری که بنام عصر ارتباطات و تبادل اطلاعات است ارتباط دو سویه  از اصول اساسی در هر سازمان به عنوان یکی ازمؤلفه های تأثیرگذار در حیات اجتماعی آن مجموعه به شمار می‌رود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بی شک عمده ترین عامل توسعه انسانی ، ارتباطات معقول و منطقی براساس ارزش های  سازمانی و  جامعه است و روابط عمومی با تلاشی آگاهانه موجب خلق جامعه ای انسانی بر مبنای همیاری گسترده تر می باشد.

  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد با گرامیداشت روز و هفته روابط عمومی از مدیر روابط عمومی اداره کل تقدیر کرد و گفت: آنچه مسلم است در پیشبرد اهداف این اداره کل حوزه روابط عمومی نقش بی بدیلی ایفا می کنند که این شایسته تقدیر است.