مدارک مورد نیاز

1- نمونه آثار منتشره ( در صورت موجود بودن )

2- تصویر کارت ملی

3- تصویر مدرک تحصیلی ( دانشگاهی ) برابر با اصل

4- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از سوی مدیرمسئول

5- گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد مدیرمسئول

6- گواهی سابقه فعالیت مطبوعاتی

7- تصویر اساسنامه

8- تصویر آگهی تاسیس ( در صورت حقوقی بودن )

9- فرم تقاضانامه ( پرسشنامه )

10- مجوز کمسیون انتشارات دولتی ( در صورت دولتی بودن دستگاه درخواست کننده )

11- نامه درخواست متقاضی ( حقیقی یا حقوقی )

* اگر حقوقی باشد باید از بالاترین مقام مسئول مرکز درخواست کننده

* اگر صاحب امتیاز دانشگاه آزاد باشد حتما باید نامه ای از رئیس سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

12- شش قطعه عکس 4*3

زمان گردش کار : 2ماه

آدرس : یاسوج میدام معلم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی - طبقه چهارم -  واحد مطبوعات

مسئول رسیدگی : آقای سید سالار احمدی - تلفن : 2227311-0741

نمودار نشریه