راهنمای مراجعین و صدور مجوز هاصدور پروانه تاسیس سالن سینما

 مدارک لازم :

1- تصویر سند مالکیت زمین مورد نظر یا سند قابل قبول کمیسیون بند 2 آئین نامه
سالن‌های نمایش فیلم و طرز کار آن‌ها

2- کروکی و نقشه 2000/1 (یک دوهزارم) زمین مذکور و ممهور به مهر شهرداری منطقه مربوطه

3- نامه شهرداری و اداره مسکن و شهرسازی منطقه مبنی بر تعیین نوع کاربری زمین مورد نظر

4- تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی

5- تعهدنامه کتبی متقاضی همراه با نقشه یادشده مبنی بر تغییر ندادن کاربری زمین مذکور

6- تکمیل 3 برگ پرسشنامه که در اختیار متقاضی قرار می گیرد

7- تحویل طرح توجیهی ساخت سینما

8- تصویر آخرین مدرک تحصیلی متقاضی احداث سینما

9- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

 

زمان گردش کار : 2 ماه و نیم

 

 

آدرس : یاسوج - میدان معلم - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی - طبقه سوم - واحد امور سینمایی

مسئول امور رسیدگی : آقای بیژن علیبازی - تلفن : 2227311-0741

 نمودار سینما