راهنمای مراجعین و صدور مجوز هاصدور مجوز ایجاد فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی

فروشگاه عرضه محصولات ویدیویی
به مکانی که در آن محصولاتی نظیر نوار ویدئو ، نوار کاست VCD - DVD به مشتریان عرضه می گردد فروشگاه محصولات فرهنگی گفته می شود
 
شرایط متقاضی :
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی
3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر به تأیید مراجع مربوطه و برخورداری از حسن شهرت.
4- محجور نبودن و نداشتن ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
5- حداقل سن 25 سال برای افراد متأهل و 27 سال برای افراد مجرد.
6- داشتن مدرک تحصیلی دیپلم
7- عدم هرگونه اشتغال دولتی
8- انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم.
زمان میانگین برای انجام سرویس: 1ماه و نیم         
 
مدارک مورد نیاز:
1- تکمیل و تحویل درخواست.
3- تصویر تمام صفحات شناسنامه / 2 نسخه
3- تصویر مدرک تحصیلی / 2 نسخه
4- تصویر گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم / 2 نسخه
5- اصل و تصویر گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر.
6- اصل و تصویر گواهی عدم اعتیاد.
8- چهار قطعه عکس 3×4 جدید و پشت نویسی شده.
9- تکمیل فرم تعهد نامه
 

آدرس : یاسوج میدان معلم - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی - طبقه سوم - واحد امور سینمایی

مسئول : آقای بیژن علیبازی - تلفن : 2227110-0741

نمودار ویدیو